SUN ZONE HOLDING ชั้นวางสินค้า

บทความ

ชั้นโชว์สินค้า( shelves for supermarket)

13-11-2555 18:04:18น.

Supermarket shelves เป็นชั้นวางสินค้าสำหรับร้านค้า มินิมาร์ท และร้านค้าทั่วไป ซึ่งทำให้สินค้าภายในร้านได้รับการจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะดวกในการหยิบหรือเลือกซื้อของลูกค้าที่เข้ามาในร้าน      และช่วยประหยัดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถโชว์สินค้าได้มากขึ้น ทั้งแบบด้านเดียวและสองด้าน

เพื่อการเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ สะดวกสบายในการค้นหา

เป็นชั้นเอนกประสงค์  มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน

ปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการ

สามารถนำมาต่อกันเป็นแถวยาว  เพื่อความต่อเนื่องในการซื้อสินค้า