SUN ZONE HOLDING ชั้นวางสินค้า

บทความ

General purpose shelving

13-11-2555 18:04:20น.

General purpose shelving
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยประโยชน์ใช้สอย
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทั่วไป ในคลังสินค้า  ในร้าน hard ware ด้วย
การออกแบบ เพื่อการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กเรื่อยไปจนถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

general purpose shelving  จึงสามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะกับการจัดเก็บต่อพื้นที่อย่างแท้จริง และพร้อมกับให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า สามารถนำโครงสร้างของผลิตภัณฑ์มาต่อเป็นแถวยาวได้