SUN ZONE HOLDING ชั้นวางสินค้า

บทความ

การตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า

19-04-2560 16:15:10น.

 

การตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า

           ร้านขายของส่วนใหญ่มักจะมีผู้ขาย ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือบางร้านอาจมีการจ้างพนักงาน

ขายของโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่เอาใจใส่คอยแนะนำให้คำอธิบาย ต่าง ๆ แก่ลูกค้า หากเป็นร้านขนาด

ใหญ่มีสินค้าหลายชนิด ย่อมทำให้ต้องมีพนักงานขายจำนวนมาก

1.1     การตกแต่งร้าน มีความสำคัญต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.1.1       แสงสว่างภายในร้าน  ถ้าเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นร้าน ลิขสิทธิ์จาก

 

ต่างประเทศ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น เราจะเห็นได้ว่ามีความสว่างทั่วทั้งร้าน  จาก

 

แสงไฟฟ้าที่ร้านได้ติดเอาไว้ แสงสว่างธรรมชาติมักไม่เพียงพอและแสงแดดมัก

 

ทำความเสียหาย ให้แก่สินค้า การใช้แสงไฟฟ้า แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็จูงใจลูกค้า

 

ให้เข้ามาซื้อสินค้าได้มากกว่าร้านที่ดูมัวซัว มุมห้องมืด ๆ

 

 หากสินค้าตัวใดจะเน้นให้ลูกค้าสนใจเป็นพิเศษควรใช้สปอร์ตไลท์ส่องเรียกความ

 

สนใจแสงไฟ ในร้านควรเลือกใช้แสง จากหลอดฟลูโอเรสเซนท์ ก่อนตัดสินใจเรื่อง

 

แสงสว่างควรรู้ว่าค่าไฟฟ้าจะเป็นสักเท่าใด และใช้ไฟฟ้า กี่ดวงถึงจะคุ้มค่ากับการ

 

ขายสินค้าด้วย     

         

  1.1.2     การตกแต่งสีภายนอกและภายในร้าน  นอกจากการทาสีร้านค้าให้

              สดใสสว่าง สวยงามแล้ว สีของหีบห่อ และตัวสินค้าก็สามารถนำมาตกแต่งให้ร้านค้า

              ดูดีขึ้น จะต้องให้ผู้คนเห็นสินค้า ชัดเจน และสวยงาม แต่ก็ไม่ควรนำสินค้าที่ต่างชนิด

              กันแต่สีเดียวกันมาวางไว้รวมกัน เพราะจะทำให้ดูเหมือนกันไปหมด จึงควรแยกสินค้า 

              ที่มีสีสรรเหมือนกัน แต่ต่างชนิดกันเรียงไว้ต่อ ๆ กัน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง

 

1.1.3     การจัดวางสินค้าบริเวณทางเข้าร้าน ใกล้ ๆ ทางเข้าร้านเป็นที่เหมาะสำหรับจัด

 

วางสินค้าที่ต้องการเสนอขายเป็นพิเศษ เพราะเป็นที่ที่ลูกค้าทุกคนต้องเดินผ่านเข้า

 

ออก จึงต้องจัดสินค้าไว้บริเวณนี้ให้เตะตาจริง ๆ โดยเฉพาะบริเวณโต๊ะชำระเงินที่

 

ลูกค้าเข้าแถวรอที่จะชำระเงิน ควรหาของเล็ก ๆ น้อยๆที่ลูกค้าอาจลืมซื้อมาจัดวางไว้

 

1.1.4   การจัดหมวดหมู่ของสินค้า สินค้าที่มีการใช้สอยที่คล้ายคลึงกัน หรือใช้ร่วมกัน

 

จะต้องจัดวางไว้ด้วยกัน เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม ประเภทเครื่องใช้ใน

 

ครัว ประเภทขนมปังสดและเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว หมวดเสื้อผ้า  เครื่องใช้เด็กอ่อน

 

เป็นต้น

 

1.1.5   การติดป้ายบอกประเภทของสินค้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้าอยู่ที่ใด เป็นการติดป้ายบอก

 

ชนิดของสินค้า ตามที่จัดไว้ เป็นหมวดหมู่แล้วเพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าตามที่

 

ลูกค้าต้องการ อาจจะติดไว้ตามผนังห้อง และกึ่งกลางเหนือ  ชั้นวางของ สินค้าใด

 

วาง ณ จุดใด ควรวางอยู่เป็นประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงที่วางสินค้าบ่อยเกินไป

 

เพราะจะทำให้ลูกค้า ต้องเสียเวลาค้นหาในครั้งต่อไปที่แวะเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน

 

1.1.6   การติดป้ายราคาสินค้า   ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่มักสนใจในรายละเอียดของสินค้า

 

เพิ่มมากขึ้น ทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ชื่อสินค้า คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ วัน

 

ผลิตและวันหมดอายุ ดังนั้นจะต้องติดป้ายบอกราคาเพิ่มให้กับตัวสินค้า ซึ่งเป็นสิ่ง

 

สำคัญที่สุดลงไปด้วยคือต้องติดราคาบอกไว้บนตัวสินค้าทุกชิ้นให้ชัดเจนพอที่ลูกค้า

 

และพนักงานเก็บเงินจะอ่านได้ ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่ขายกันเป็นจำนวนมาก

 

เช่น เบียร์หรือเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม มักจะติดราคาในรูปของแผ่นป้าย

          หรือโปสเตอร์ จะเป็นการช่วยประหยัดแรงงานและเวลาได้ หากเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน   

          แต่ต่างยี่ห้อกัน อาจจะติดราคาไว้ที่ชั้นวางจะช่วยให้ลูกค้าเห็นและเปรียบเทียบราคากัน

         ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาและแรงงานในการติดราคากันใหม่ เมื่อสินค้ามีราคา

         เปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ก็เป็นการให้ประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงความสะดวก

         กับลูกค้า ทั้งยังเป็นการสะดวกในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าอีกด้วย

 

          1.2 การจัดวางสินค้า มีความสำคัญต่อการจูงใจลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้า เพื่อให้สะดวกและเกิดความพึงพอใจ

ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 

                1.2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า

 

                1.2.2 จัดสินค้าไว้ในบริเวณที่เราจะขาย

 

                1.2.3 จัดสินค้าไว้ในระดับสายตาให้มากที่สุด

 

                1.2.4 จัดสินค้าด้านหน้าบนชั้นให้เต็มอยู่เสมอ

 

                1.2.5 ชั้นปรับระดับได้ตามขนาดของสินค้าจะเป็นการดี

 

                1.2.6 การใช้กล่องหนุนสินค้าให้ดูงดงามแม้จะมีสินค้าไม่มากนัก

 

                1.2.7 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อ หลายขนาด ควรจัด

ให้เป็นระเบียบสะดวก ในการเปรียบเทียบของลูกค้า ดังนั้นสินค้าที่เหมือน ๆ กันควรเอาไว้

ด้วยกัน และควรจัด ตามแนวนอน และอยู่ในระดับเดียวกัน หรือจะจัดในแนวดิ่ง ด้วยก็ได้

 

                1.2.8 สินค้ามาก่อนต้องขายก่อน เราต้องขายสินค้าเก่าก่อนสินค้าใหม่เสมอ

พยายามวางสินค้ามาก่อนไว้ แถวหน้าเสมอ ควรทำสินค้าที่มาก่อนให้ดูสดใสสะอาดเหมือน

สินค้าใหม่

 

                1.2.9 ป้องกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินค้าได้ โดยการจัดวางผังทางเดินภายใน

ร้านให้ลูกค้าเดินไปมา ได้สะดวก มีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อเสียคือ สินค้าบางอย่าง

อาจบุบสลายหรือชำรุด หรืออาจถูกขโมยได้ง่าย ในแต่ละปีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าโดยทั่วไป

มักมีสินค้าขาดหายโดยการถูกลักขโมยเป็นมูลค่านับแสนบาท สินค้าที่สูญหาย  เพราะถูกหยิบ

ฉวยและเหตุอื่น ๆ เรียกว่าการรั่วไหลของสินค้า เจ้าของกิจการจะต้องมีมาตรการมาอุดการ

รั่วไหลให้มากที่สุด การจัดวางสินค้าจึงต้องเป็นไปในแนวทางที่เป็นการป้องกันการรั่วไหลได้

ด้วย คือหยิบก็ง่าย หายก็รู้ สินค้าบุบ ชำรุด ใกล้หมดอายุ ควรจัดเป็นสินค้าลดราคาพิเศษ ล้างสต็อกด้วยการจัดแยกขายไว้ต่างหาก

คัดลอกมาจากลิงค์ด้านล่างค่ะ

http://www.southnfe.go.th/LearnSquare/courses/47/02market001.htm